bannermenu


aktualności
statut koła
cele koła
zarząd koła
referaty
kontakt
galeria
linki
Koło Studentów
 przy SWP


strona katedry

strona oficjalna
Katedra Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich

strona PŁ

strona oficjalna
Politechnika Łódzka

cele koła naukowego

Studenckie Koło Naukowe Dziewiarzy powstało w listopadzie 2001 r. i działa przy Katedrze Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich Politechniki Łódzkiej.
Należą do niego studenci z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów z kierunku dyplomowania dziewiarstwo,
ale także z przędzalnictwa, odzieżownictwa, architektury tekstyliów, chemicznej obróbki wyrobów włókienniczych i towaroznawstwa.
Przynależność do Koła Naukowego Dziewiarzy sprzyja rozwojowi aktywności naukowej oraz pozwala rozwijać pasje i zainteresowania studentów.

Celem koła jest:

 

• rozbudzanie aktywności naukowej,
• możliwość poznania nowoczesnego parku maszynowego i technologii w zakładach włókienniczych,
• integracja studentów ze środowiskiem kadry naukowej uczelni i kadry technicznej zakładów przemysłowych,
• organizacja i aktywny udział w cyklicznych seminariach naukowych,
• inicjowanie tematyki projektów badawczych,
• nabycie umiejętności prezentowania wyników prac naukowo – badawczych na forum publicznym (seminaria, konferencje),
• spotkania z przedstawicielami różnych firm i instytutów naukowo – badawczych,
• poszerzanie wiedzy z zakresu włókiennictwa.

To My !!!

sc

lokalizacjaWyświetl większą mapę

 

(c)Koło Naukowe Dziewiarzy - wszelkie prawa zastrzeżone.
Logo Koła Naukowego Dziewiarzy, Katedry Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich oraz Politechniki Łódzkiej są znakami zastrzeżonym przez ich właścicieli.