Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

Katedra Dziewiarstwa

 

 

Strona główna

Historia

Pracownicy

Dydaktyka

Projekty

Publikacje

Materiały dydaktyczne

Koło Naukowe

Kontakt

 

Podmenu

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: KowalskiKrzysztof

Krzysztof Kowalski

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kowalski urodził się w 1947 roku w Łodzi.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej otrzymał w 1970 roku dyplom magistra inżyniera.

W 1978 roku uzyskał stopień doktora w Wyższej Szkole Technicznej w Karl-Marx-Stadt.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej w 1992 roku.

Pracę w Politechnice Łódzkiej rozpoczął w 1971 roku w Instytucie Mechanicznej Technologii Włókna. Od 1996 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 1995-1997 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych w Instytucie Mechanicznej Technologii Włókna. W latach 1996-2002 a następnie od 2005 roku prodziekan Wydziału Inżynierii i Marketingu Tekstyliów.

W latach 2008 ‑ 2010 pełnił funkcję kierownika Katedry Dziewiarstwa.

Jego działalność naukowo-badawcza jest związana z problemami kinematyki i dynamiki procesu dziania na szydełkarkach, badań podstawowych w zakresie zjawisk dynamicznych nitki i tarcia oraz instrumentalnych metod „on-line”, oceny parametrów procesu dziania. Zainteresowania naukowe obejmują również problematykę własności strukturalnych i fizycznych nowych asortymentów dzianin. Jest autorem 51 publikacji, 30 referatów oraz 9 patentów.

Uzyskał patent na oryginalny przetwornik siły bardzo wysokich częstotliwości.

W latach 1986 ‑ 1989 był redaktorem działowym w Zespole Redakcyjnym Przeglądu Włókienniczego, a w latach 1991 ‑ 1994 pełnił funkcję sekretarza naukowego Zeszytów Naukowych PŁ ‑ Włókiennictwo.

Obecnie jest redaktorem merytorycznym Zeszytów Naukowych Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. W latach 1993 ‑ 1999 pracował na części etatu w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi, a od 1998 roku pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Technik i Technologii Dziewiarskich „Tricotextil” w Łodzi. Posiada szereg odznaczeń.

Leon Pfeifer

Witold Stanisław Żurek

Janusz Szosland

Zdzisław Mrożewski

Władysław Korliński

Kazimierz Kopias

Krzysztof Kowalski

Zbigniew Mikołajczyk

 

 

Aktualizacja: 13.09.2011  Webmaster: BGW

Początek strony