Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

Katedra Dziewiarstwa

 

 

Strona główna

Historia

Pracownicy

Dydaktyka

Projekty

Publikacje

Materiały dydaktyczne

Koło Naukowe

Kontakt

 

 

Zdzisław Mrożewski

dr inż. Zdzisław Mrożewski urodził się 5 marca 1923 roku w Łodzi.

W okresie II Wojny Światowej musiał przerwać naukę. W czasie wojny wstąpił jako ochotnik do wojska polskiego uzyskując odznaczenie „Odznaka Grunwaldzka” oraz „Medal Zwycięstwa i Wolności”. Po zakończeniu służby wojskowej i uzupełnieniu wykształcenia rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej  na Wydziale Włókienniczym, które ukończył w 1955r.

Już na ostatnich latach studiów rozpoczął pracę w Katedrze Dziewiarstwa jako zastępca asystenta

W tym czasie bierze czynny udział przy urządzaniu laboratorium w powstającej Katedrze Dziewiarstwa, głównie przy uruchamianiu maszyn sprowadzanych z przemysłu.

Od roku 1953 pracował jako asystent a od 1956 jako starszy asystent w Katedrze Dziewiarstwa.

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej rozpoczyna pracę na stanowisku adiunkta. Od tego czasu prowadził wykłady specjalistyczne na studiach dziennych i wieczorowych. W latach 1970 ‑ 82 pełnił funkcję kierownika dydaktycznego Zespołu Dziewiarstwa Instytutu Mechanicznej Technologii Włókna.

Do chwili odejścia na emeryturę prowadził wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z technologii dziewiarstwa. Wypromował ponad 130 absolwentów z zakresu specjalności dziewiarstwo.

Jego dorobek dydaktyczny obejmuje ponad 5 skryptów z zakresu dziewiarstwa.

Dorobek naukowy dr inż. Z. Mrożewskiego zawiera 35 prac naukowo ‑ badawczych i projektowych oraz 30 artykułów naukowych.

Dr inż. Zdzisław Mrożewski prowadził ponadto zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Bielsku Białej oraz był członkiem wielu zespołów rzeczoznawczych.

Za swą działalność odznaczony został wieloma odznaczeniami. Między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz 14 innymi medalami i odznakami.

Zmarłroku 1997

Leon Pfeifer

Witold Stanisław Żurek

Janusz Szosland

Zdzisław Mrożewski

Władysław Korliński

Kazimierz Kopias

Krzysztof Kowalski

Zbigniew Mikołajczyk

 

 

Aktualizacja: 13.09.2011  Webmaster: BGW

Początek strony