Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

Katedra Dziewiarstwa

 

 

Strona główna

Historia

Pracownicy

Dydaktyka

Projekty

Publikacje

Materiały dydaktyczne

Koło Naukowe

Kontakt

 

Podmenu

Kurs projektowania i konstrukcji bielizny

Katedra Dziewiarstwa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej przy współudziale firmy ABACORP oraz Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego PIOT organizuje „Kurs projektowania i konstrukcji bielizny”.

Kurs przeznaczony jest dla osób o średnim i wyższym stopniu zaawansowania, które chcą zdobyć oraz pogłębić umiejętności z zakresu konstrukcji i modelowania wyrobów bieliźnianych konfekcjonowanych z dzianin.

W kursie mogą brać udział projektanci i konstruktorzy wyrobów bieliźnianych, studenci studiów inżynierskich o specjalności technologia odzieży i studiów artystycznych o profilu projektowanie ubioru.

Program kursu obejmuje 108 godzin zajęć wykładowych, laboratoryjnych oraz projektowych i realizowany będzie w trybie zaocznym w ciągu jednego semestru, w blokach programowych po 6 godzin dziennie.

Termin realizacji kursu październik 2014 r. – styczeń 2015 r.

Koszt uczestnictwa w kursie: 3.700 PLN.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Informacji na temat kursu udziela dr inż. Magdalena Kłonowska

kontakt:

Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Katedra Dziewiarstwa

ul. Żeromskiego 116

90-924 Łódź

e-mail: magdalena.klonowska@p.lodz.pl

nr tel. 42 631 33 46

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Katedry w terminie do 30 września 2014r.

Harmonogram kursu

Osoby które zechcą uczestniczyć w kursie proszone są o wypełnienie i przesłanie na adres e‑mailowy (lub pocztą) naszej katedry następujące dokumenty:

1.   Formularz zgłoszeniowy

2.   Potwierdzenie wpłaty na konto Pekao S. A.
Nr 68 1240 3028 1111 0010 3742 0027

z dopiskiem: KURS KONSTRUKCJI BIELIZNY K-46
w kwocie
3 700 PLN tytułem zapłaty za uczestnictwo w kursie.

Kurs projektowania i konstrukcji bielizny

Kurs „Komputerowe projektowanie dzianin” (STOLL)

Studia Podyplomowe

Współorganizatorzy

 

 

 

 

Aktualizacja: 13.09.2011  Webmaster: BGW

Początek strony