Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

Katedra Dziewiarstwa

 

 

Strona główna

Historia

Pracownicy

Dydaktyka

Projekty

Publikacje

Materiały dydaktyczne

Koło Naukowe

Kontakt

 

Szanowni Państwo

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Studiach Podyplomowych na niżej wymienionych kierunkach: „Budowa i Technologia Dzianin” i „Komputerowe Projektowanie Dzianin” organizowanych przez naszą Katedrę w ramach Programu Rozwoju Zasobów Ludzkich wspomaganych finansowo ze środków Unii Europejskiej.

Charakterystykę Studiów Podyplomowych przedstawiono poniżej. Organizowane Studia Podyplomowe są interesujące zarówno ze względu na tematykę obejmującą technologię, budowę i komputerowe projektowanie dzianin, jak również ze względu na niską odpłatność przez uczestników (20% wartości studiów).

W Studiach Podyplomowych mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe. Informacje dotyczące warunków zapisu na studia możecie Państwo znaleźć na stronie internatowej http://podyplomowe.tech.edp.org.pl. Rekrutacja trwa do 8.02.2010r., o przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk

e-mail: zmikolajczyk@p.lodz.pl

 

„Budowa i technologia dzianin”

Cel studiów:

Pogłębienie wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania dzianin odzieżowych, technicznych i innych wraz z zasadami ich projektowania oraz ocena parametrów strukturalno – użytkowych tych dzianin.

Adresaci studiów:

Preferowani przedsiębiorcy i wyższa kadra inżynieryjno-menedżerska zakładów dziewiarskich oraz firm zajmujących się obrotem handlowym tekstyliami dzianymi.

Wymagania stawiane kandydatom na studia:

Potencjalni kandydaci powinni mieć ukończone studia wyższe.

Program studiów:

Program obejmuje następujące przedmioty:
Surowce włókiennicze stosowane w dziewiarstwie
Budowa dzianin rządkowych
Budowa dzianin kolumienkowych
Budowa wyrobów odpasowanych (w tym wyrobów skarpetkowo – pończoszniczych)
Technologia dzianin na szydełkarkach i osnowarkach
Ocena jakości i własności użytkowych dzianin (według norm ISO)
Komputerowe projektowanie dzianin (W 4 godz. + L 20 godz.)
Budowa i technologia wyrobów technicznych i medycznych
Systemy kontroli parametrów technologicznych dzianin i ich optymalizacja
Korzyści dla studenta:

Absolwent studiów podyplomowych posiądzie wiedzę z zakresu surowców, budowy i technologii różnorakiego asortymentu dzianin metrażowych i wyrobów dzianych odpasowanych i konfekcjonowanych wytwarzanych na szydełkarkach i osnowarkach oraz pozna metodykę oceny parametrów strukturalnych i użytkowych dzianin, jak i systemy kontroli i jakości wyrobów i procesów technologicznych. Uzyskana wiedza po ukończeniu studiów podyplomowych pozwoli absolwentom podjąć pracę w obszarze działań zawodowych w sferze produkcyjnej, jak i handlowej oraz w urzędach administracji państwowej tam, gdzie niezbędna jest wiedza z zakresu budowy i technologii dzianin.

Metody nauczania:

Zajęcia w postaci wykładów, laboratoriów, ćwiczeń i projektów.

Organizacja studiów:

Studia w układzie studiów zaocznych – 2 semestry.

Ilość godzin: 200

Cena studiów: 824,00 zł*
* cena przy 25- osobowej grupie studentów. W sytuacji uruchomienia grupy z mniejszą lub większą liczbą uczestników cena za studia ulegnie zmianie.

Planowany termin uruchomienia studiów: I kwartał 2010 r.

„Komputerowe projektowanie dzianin”

Cel studiów:

Przygotowanie projektantów wzorów i konstrukcji wyrobów dzianych w zakresie praktycznego wykorzystania komputerowych systemów CAD/CAM służących wspomaganiu projektowania dzianin i sterowania procesami technologii wytwarzania dzianin.

Adresaci studiów:

Preferowani inżynierowie włókiennicy zatrudnieni w MSP dziewiarskich, w których istotnym elementem przygotowania produkcji jest projektowanie wzorów i wyrobów dzianych przy użyciu systemów komputerowych CAD/CAM oraz przedsiębiorcy prowadzący w/w działalność.

Wymagania stawiane kandydatom na studia:

Potencjalni kandydaci powinni mieć ukończone studia inżynierskie lub magisterskie z zakresu włókiennictwa lub kierunków pokrewnych.

Program studiów:

Program obejmuje 7 przedmiotów w następującym zakresie tematycznym:
Grafika komputerowa 2D i 3D bitmapowa i wektorowa
Systemy CAD/CAM stosowane do projektowania wzorów dzianin na szydełkarkach płaskich
Komputerowe projektowanie kolekcji wyrobów dzianych w systemie 3D
Komputerowe systemy projektowania wyrobów pończoszniczo – skarpetkowych
Komputerowe projektowanie wyrobów dekoracyjnych (firanki, koronki, pasmanteria)
Komputerowe projektowanie wzorów żakardowych dla szydełkarek cylindrycznych
Projekt końcowy
Korzyści dla studenta:

Absolwenci studiów podyplomowych „Komputerowe projektowanie dzianin” posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania wzorów i formy oraz konstrukcji wyrobów dzianych z wykorzystaniem nowoczesnych komputerowych systemów projektowania CAD. Będą posiadać także znajomość komputerowych maszyn dziewiarskich, na których realizowane są projekty dzianin oraz zaznajomią się z zasadami sterowania procesu wytwarzania dzianin w systemie CAM. Uzyskana wiedza po ukończeniu studiów podyplomowych pozwoli absolwentowi pracować w zakładach dziewiarskich i odzieżowych na stanowisku projektanta – technologia lub również prowadzić własną firmę w obszarze działań dotyczących przygotowania produkcji. Wiedza i umiejętności, które posiądzie absolwent studiów podyplomowych z zakresu komputerowego projektowania dzianin jest niezmiernie potrzebna w funkcjonowaniu nowoczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych wykorzystujących wysokozaawansowane i innowacyjne technologie produkcji dzianin.

Metody nauczania:
Zajęcia w postaci wykładów, laboratoriów, ćwiczeń i projektów.
Organizacja studiów:
Studia w układzie studiów zaocznych – 2 semestry.
Ilość godzin: 200

Cena studiów: 980,00 zł*
* cena przy 25- osobowej grupie studentów. W sytuacji uruchomienia grupy z mniejszą lub większą liczbą uczestników cena za studia ulegnie zmianie.
Planowany termin uruchomienia studiów: II kwartał 2010 r.

 

Termin rozpoczęcia i zamknięcia rekrutacji:

Od 18 stycznia 2010 r. do 8 lutego 2010 r.

Miejsce składania kompletnych dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej:

Politechnika Łódzka
Regionalne Biuro Projektu
Dział Kształcenia, pokój 102
ul. Ks. I. Skorupki 10/12,
90-924 Łódź
tel. 42 631-20-93

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane w poniedziałek i piątek od 15:30 do 18:00 oraz we wtorek, i środę od 8:30 do 15:30

 

ZAPRASZAMY

Kurs projektowania i konstrukcji bielizny

Kurs „Komputerowe projektowanie dzianin” (STOLL)

Studia Podyplomowe

Opis: Opis: Opis: Opis: progeCAD - alternatywa AutoCAD ® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 13.09.2011  Webmaster: BGW

Początek strony