Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

Katedra Dziewiarstwa

 

 

Strona główna

Historia

Pracownicy

Dydaktyka

Projekty

Publikacje

Materiały dydaktyczne

Koło Naukowe

Kontakt

 

Publikacje o zasięgu międzynarodowym:

Podręcznik

1.    Praca zbiorowa pod redakcją K. Kopias, Budowa i technologia dzianin kolumienkowych, wydawnictwo PŁ, Łódź, 2010, 188 s. ISBN  978-83-7283-362-4

Publikacje „z listy filadelfijskiej

1.    J. Szmyt, Z. Mikołajczyk, Light transmission through decorative knitted fabrics in correlation with their fabric cover, AUTEX Research Journal, Vol. 10, No 2, June 2010, str.44 ÷ 48. ISSN: 1470-9589

2.    K. Pieklak, K. Siczek, Z. Mikolajczyk, Modeling of Selected Properties of Spatial            A-Jour Knitted Structures, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2010, Vol. 18, No 3 (80), str. 61 ÷ 64. ISSN: 1230-3666

3.    B. Supeł, Z. Mikolajczyk, Modelling the Process of the Compression of Distance Knitted Fabrics in the Aspect of ‘Elastica Curves, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2010, Vol. 18, No 4 (81), str. 52 ÷ 55. ISSN: 1230-3666

4.    K. Kowalski, J. Janicka, T. Massalska-Lipińska, M. Nyka, Impact of Raw Material Combinations on the Biophysical Parameters and Underwear Microclimate of Two-Layer Knitted Materials, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2010, Vol. 18, No 5 (82), str. 64 ÷ 70. ISSN: 1230-3666

5.    K. Kowalski, B. Włodarczyk, T. M. Kowalski, Probabilistic Model of Dynamic Forces in Thread in the Knitting Zone of Weft Knitting Machines, Allowing for the Heterogeneity of Visco-Elasticity Yarn Properties, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2010, Vol. 18, No 4 (81), str. 61 ÷ 67. ISSN: 1230-3666

6.    W. Bendkowska, M. Kłonowska, K. Kopias, A. Bogdan, Thermal Manikin Evaluation of PCM Cooling Vests, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2010, Vol. 18, No 1 (78), str. 70 ÷ 74. ISSN: 1230-3666

Referaty z konferencji organizowanych za granicą

45th International Congress IFKT, 27 – 29 maj 2010., Ljubljana, Słowenia ISBN:  978-961-6045-80-3

1.    Z. Mikołajczyk, J. Szmyt,  K  Pieklak, Light barrier properties of decorative knitted fabrics, 45th International Congress IFKT, 27 – 29 maj 2010., Ljubljana, Słowenia, str. 950 ÷ 956.

2.    Z. Mikolajczyk, K. Pieklak, Innovative Structures and Technology of Spatial Warp-Knitted Fabrics, 45th International Congress IFKT, 27 – 29 maj 2010, Ljubljana, Słowenia, str. 994 ÷ 999.

3.    Z. Mikołajczyk, B. Supeł,  K  Pieklak, Distance Knitted Fabrics Pressing Process Identification, 45th International Congress IFKT, 27 – 29 maj 2010., Ljubljana, Słowenia, str. 1116 ÷ 1122.

Referaty z konferencji organizowanych w Polsce

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Knitt Tech 2010 n.t.: „Innowacyjne techniki i technologie w dziewiarstwie”, 17 ÷ 19.06.2010, Rydzyna, ISBN 978-83911012-9-2

1.    M. Frydrysiak, B. Włodarczyk, J. Zięba, K. Kowalski, Tekstroniczny, bezszwowy wyrób dziany do monitorowania częstości oddechu, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Knitt Tech 2010 n.t.: „Innowacyjne techniki i technologie w dziewiarstwie”, 17 ÷ 19.06.2010, Rydzyna, 6 s.

2.    K. Kopias, Z. Mikołajczyk, Budowa autostrad szansą polskiego przemysłu geotekstyliów dzianych, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Knitt Tech 2010 n.t.: „Innowacyjne techniki i technologie w dziewiarstwie”,         17 ÷ 19.06.2010, Rydzyna, 4 s.

3.    B. Woźniak, K. Kowalski, K. Kopias, Z. Olejniczak, Zmiany mikroklimatu w obuwiu z zastosowaniem wewnętrznych wkładów z dzianin, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Knitt Tech 2010 n.t.: „Innowacyjne techniki i technologie w dziewiarstwie”, 17 ÷ 19.06.2010, Rydzyna, 7 s.

4.    J. Ledwoń, K. Kowalski, E. Maklewska, Procedury projektowania dzianych wyrobów uciskowych, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Knitt Tech 2010 n.t.: „Innowacyjne techniki i technologie w dziewiarstwie”,          17 ÷ 19.06.2010, Rydzyna, 8 s.

5.    R. Pietruszewska, K. Kowalski, M. Kłonowska, Wpływ udziału procentowego nitek elastomerowych na parametry struktury i własności użytkowe lewoprawych  dzianin bawełnianych, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Knitt Tech 2010 n.t.: „Innowacyjne techniki i technologie w dziewiarstwie”,          17 ÷ 19.06.2010, Rydzyna, 7 s.

6.    Z. Mikołajczyk, Dzianiny dystansowe 3D jako innowacyjne tekstylia w zastosowaniach technicznych, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Knitt Tech 2010 n.t.: „Innowacyjne techniki i technologie w dziewiarstwie”, 17 ÷ 19.06.2010, Rydzyna, 14 s.

7.    B. Włodarczyk, Ocena przerabialności przędz szklanych na szydełkarkach sterowanych numerycznie z przeznaczeniem na preformy 3D, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Knitt Tech 2010 n.t.: „Innowacyjne techniki i technologie w dziewiarstwie”, 17 ÷ 19.06.2010, Rydzyna, 6 s.

8.    M. H. Struszczyk, K. Kowalski, K. Kopias, A. Komisarczyk, Aspekty analizy ryzyka w projektowaniu dzianych wyrobów medycznych do zastosowania w urologinekologii i chirurgii ogólnej, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Knitt Tech 2010 n.t.: „Innowacyjne techniki i technologie w dziewiarstwie”, 17 ÷ 19.06.2010, Rydzyna, 8 s.

9.    M. Kłonowska, B. Nowak, Analiza porównawcza dzianin bawełnianych i bambusowych w aspekcie ich własności użytkowych, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Knitt Tech 2010 n.t.: „Innowacyjne techniki i technologie w dziewiarstwie”, 17 ÷ 19.06.2010, Rydzyna, 8 s.

9th Joint International Conference CLOTECH’ 2010 “Innovative materials & technologies in made-up textile articles and footwear”, Radom, 27 - 28 maj 2010, ISBN: 978-83-7351-377-8

1.    B. Woźniak, Z. Olejniczak, K. Kowalski, Investigations of Hygenical Properties of Footwear with Rusing an Artificial Foot, 9th Joint International Conference CLOTECH’ 2010 “Innovative materials & technologies in made-up textile articles and footwear”, Radom, 27 ÷ 28 maj 2010, str. 289 ÷ 298.

2.    G. Bartkowiak, I. Frydrych, K. Kowalski, A. Pabich, Modelling of Heat Transfer Through Barrier Protective Clothing, 9th Joint International Conference CLOTECH’ 2010 “Innovative materials & technologies in made-up textile articles and footwear”, Radom, 27 ÷ 28 maj 2010, 7 s.

Publikacje o zasięgu krajowym i lokalnym

Patenty:

1.    K. Kopias, Z. Mikołajczyk, K. Kowalski, Przestrzenna dziana geosiatka komórkowa oraz maszyna dziewiarska do jej wytwarzania, P-391684, zgłoszony 30.06.2010.

Referaty z konferencji organizowanych w Polsce

XIII Scientific Conference Faculty of Material Technologies and Textile Design. 22 march 2010 Łódź

1.    J. Szmyt, Z. Mikołajczyk, Light transmission through decorative knitted fabrics in correlation with their fabric cover, XIII Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Łódź, 22.03.2010, 4 s.

2.    K. Pieklak, Z. Mikolajczyk, Multi-Comb Warp-Knitting Machine, XIII Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Łódź, 22.03.2010, 4 s.

3.    B. Supeł, Z. Mikolajczyk, Experimental Identification of Extortion Process of 3D Distance Knitted Fabrics Monofilament Connectors, XIII Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Łódź, 22.03.2010, 4 s.

XV Konferencja Naukowo-Techniczna n.t.: „Geotekstylia w budownictwie i ochronie środowiska”, Ustroń, 21 23 kwietnia 2010

1.    Z. Mikołajczyk, M. Perzyna, Innowacyjna technologia geosiatek komórkowych dzianych 3D, XV Konferencja Naukowo-Techniczna n.t.: „Geotekstylia w budownictwie i ochronie środowiska”, Ustroń, 21 23 kwietnia 2010, 13 s.

2008

2009

2010

2011

2012

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 13.09.2011  Webmaster: BGW

Początek strony