Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

Katedra Dziewiarstwa

 

 

Strona główna

Historia

Pracownicy

Dydaktyka

Projekty

Publikacje

Materiały dydaktyczne

Koło Naukowe

Kontakt

 

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Szosland Janusz

Janusz Szosland

prof. dr hab. inżJanusz Szosland urodził się w 1925 roku w Łodzi. Od 1945 roku studiował na Wydziale Mechanicznym, a następnie Wydziale Włókienniczym, który ukończył w 1951 roku.

Rada Wydziału Włókienniczego nadała mu stopnie: doktora nauk technicznych w 1962 roku i doktora habilitowanego w 1966 roku. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1973 roku, a tytuł profesora zwyczajnego w roku 1986.

Pracę na Wydziale Włókienniczym rozpoczął w 1950 roku. Po przejściu na emeryturę w 1995 roku nadal pracował w PŁ do 2000 roku. Kierował Katedrą Tkactwa (1967-1970), był dyrektorem Instytutu Mechanicznej Technologii Włókna (1970-1995), przez 3 kadencje był dziekanem Wydziału Włókienniczego (1969-1975).

Jest autorem 17 monografii, w tym 6 monografii książkowych, 165 rozpraw, artykułów naukowych, ponad 120 referatów i 2 przekładów z zakresu mechanicznej technologii tekstyliów. Ma w swoim dorobku dwa podręczniki akademickie. Jest współautorem 5 skryptów, Poradnika Inżyniera Włókiennika, Encyklopedii Techniki ‑ Przemysł lekki, kolejnych edycji Powszechnej Encyklopedii PWN. Wykreował specjalność architektura tekstyliów.

Obszary jego działalności naukowej to mechanika i metrologia techniczna procesów oraz tekstyliów. Ważniejsze osiągnięcia: optymalizacja kinetyki tkania, mechanika i dynamiczna kwalitologia liniowych wyrobów włókienniczych, modelowanie tekstyliów, wieloprzesmykowe, rotacyjne formowanie struktur tkanych; wdrożenia: reostaty tkane, siatkobetony, odzież pneumatyczna, przekształcenie krosien klasycznych w pneumatyczne.

Organizator 35 konferencji, kierownik i współwykonawca projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Promotor 21 prac doktorskich. Członek założyciel Akademii Inżynierskiej w Polsce, członek ŁTN, KBM PAN, Oddziału Łódzkiego PAN, Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów (1987-1999), Prezydium Rady Społeczno ‑ Gospodarczej przy Sejmie PRL, Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa 1986-1989. Wiceprezes (1960-1974) i prezes (1974-1999) SWP, przewodniczący Rady Głównej NOT (1982-1990).

Inicjator, współorganizator, przewodniczący rad naukowych 9 placówek badawczych włókienniczych, 2 Zjazdów Polonijnych, Polskiej Izby Przemysłu Tekstylnego, Centrum Naukowego Włókiennictwa przy OŁ PAN (od 1996 roku).

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Gwiazdą z Brylantem Interpromu 1996. Jest doktorem honoris causa Moskiewskiej Akademii Tekstylnej (1979) oraz Politechniki Łódzkiej (1996). W 1978 roku otrzymał Nagrodę Naukową m. Łodzi.

Leon Pfeifer

Witold Stanisław Żurek

Janusz Szosland

Zdzisław Mrożewski

Władysław Korliński

Kazimierz Kopias

Krzysztof Kowalski

Zbigniew Mikołajczyk

 

 

Aktualizacja: 13.09.2011  Webmaster: BGW

Początek strony